ader&al

sken iw ader&al abrid deg ass,ak t imel ma i3erqak deg it.win iran delahhh?!!!

 

Di tdukli atmaten btan.

T-u&alen am i3dawen.

Zeddi it u&al d atan.

Ma ila ixus yiwen.wiss

 

Yufeg dgi ufertetu.

Abehri n lehbala it sutu.

Ala tarewla izare&.

Tagmatt akk irzatt bettu.

Siwa d&el id n eqettu.

Ur ufi& dac ar azenze&.

Yemma d kemmi id tutu.

 Nigem ulac mettu.

Iniy-id dac ar axedme&?imsajew n lemleh

 

Ilsa tawakra tecbeh.

Ibegges sbeh.imag05905.jpg

Ula d netta yif itij.

 

I3ebba azembil n lemleh.

Ula d a&yul irtah.

&as zay izra at y ihwij.

 

Izenz tjara terbeh.

 l&aci akk ifreh.

Iwhem deg-sen it-tferrij.

 

Y-u&al-ed itxemmim f treh.

Lhij ne& &er tberna rwah.

Rray id-yufa d u3wij.

 

Iqled deg abrid icetteh.

Maken it tfen s slah.

Azi& la sekra la lhij.

 

Taqsit i& itran tefdeh.

 N reggel &ef seh.

 ihus yes-ne& ula d irij!!!
 

 

 

 

 

 

 awal

 

Awal &uri t-ta3ekkast.copiedebatonperceavecunchevalsautantsaintgermainenlaye1.jpg

Achal ig ilha iw urar.

Yal wa amek ig icetteh s tamast.

Lad&a s cna-ne& atrar.

Tem&er nnan t-tamessast.

Tamedyazt-ne& tufrar.

Lmut ahat t-ta3essast.

Anfares ula deg furar.

 

Yal atar ilsa tamdast .

Akal rmel d w azrar.

Ur 3ad ur eddi& tardast.

Dayen kawent tgecrar.

Amek ar ali& tamadast.

Zri& achal yu3er udrar.

Kra id rebba ta3dast.

Ur id iteggir amrar.

 

Awal &uri t-ta3ekkast.

&as yal yiwen amek it izar.

Win id iqerben tarkast.

Eyyes as erze& tinzar.

Yal it isburud talast.

Yal ass isru&-ay azar.

I3edda unebdu t-tagrast.

Wten-d tislit n w anzar.

 

Temzi tetray am t-tubrast.

Yal wa &uri amek id it&ar.

Baba ifka-yi tafrast.

Wayet ihebbet dgi s us&ar.

Tqebcem deg azezzu t-tarast.

Terram dunit d aza&ar.

Awal-iw i wayet inas-t.

Ilemzi it-u&al d am&ar.

 

 Awal &uri t-a3ekkast.

Tergigin dges icuqar.

Yal mer ikcem talemmast.

Wahdes ad ifru tiqar.

Win ib&an ferru itakas-t.

Ad ihbes netta ur d iqar.

Mad win ib&an taxnanast.

As icec abuneqqar .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 &arek

N tettel awalen s lfen.

Mi n wala weyyit kerfen.

S t-texmam ala& ye3fen.

N usad tidett at n ehder.

 

It-t&it win ih n-isu3fen.

Am win ig iseglafen.

Tetray-a& d iqefqafen.

Achal is inwan izwer.

 

Aken b&un cen ufen.

Mazal ur ste3rifen.

S tmegrat it serrifen.

Agma t-txilek hader.

 

Maren idamen d isafen.

Deg lbher-ne& it-seyyifen.

Ad ste3milen sxinfifen.

F kra imuten s le&der.

 

Awah an ilit d unsifen.

An kubet fella& irsifen.

D nuba n y irdifen.

Nukni awal mra ad y ater.

 

Na& an ilit d wid istafen.

Tilist-ne& deg isqifen.

Ana& nusad d iqeffafen.

Lasel-ne& &ur-sen d i&zer.

 

Ahlil &ur-sen win tfen..

Yu3er lhal fid ita3fen.

Win id i&lin at ce3fen.

Deg lmuhal &elben amger.

 

Deg tju3al it-xerrifen.

Tidi n umdan at-sekfen.

Deg ikusman n lmeytin 3elfen.

Ur ili wayen ar an-effer.

 

Numen d lbatel wulfen.

Deg tikerkas i sififen.

Kra ilan t-tidett at-herfen.

Sder&ilen-a& ugaden an-zer.

 

T-turaren yes-ne& d alqafen.

Kra id mennan at-afen.

Mulac fella& ad ze3fen.

Ad ce3len times at-ekker.

 

Times gara-ne& at- elfen.

A&-sewn a&-skenfen.

Mi-kfan deg-ne& a&-anfen.

A&-hellen i sber nezmer.

 

Ur seqqar-t deg ala& t-telfen.

Ulac dac ur d snulfen.

Achal sawten &er lekfen.

Netta gara-ne& ider.

 

 

 

 

 

 

 

 

imag05904.jpg

 

 

 awalen

 

Achal lhan w awalen.

Zemren ad caren akemmus.

Yal a3ewwiq id-ilulen.

Ilaq as n-efsi akerrus.

Telha tmusni win t-tiktalen.

Tin ur d n t-tawi amus.

I tidett win t-titalen.

(KANT)  ahat d lexsas ig ixus.

 As&ersif

 

Ay as&ersif isre& sif.images.jpg

Maca d kra at n -essifif.

Kra imaren &er inifif.

Amek alarmi is ibra?

 

Ay as&ersif cer d unzif.

Ayen akk id ijme3 w- asif.

Amek alarmi ur t -itif ?

Kulec &er lebher yerra.

 

Ay as&ersif n-essers ssif.

Ur n-umin  itruz ursif.

Mi n wala yeskacer lhif.

Yal yiwen anda id- igra.

 

Ay as&ersif sser &ezzif.

Lejhel iwet &er w- adif.

Ana& negren deg itaren rdif.

Ula t-tislit tejja isegra.

 

Ay as&ersif wten-d asqif.

Andat tfuhlit d nnif?

Yal wa it -u&al d rrif.

A maca t-tayi i t-tagara ?!!!

 

 

 

 akka ih

 

 

Win ur n-iswi tamuzuntt.copiedeviellesse.jpg

Tif xir-as ad i&ez tamduntt.

Dges ad imtel iman-is.

&er uqettun it ernu tqettuntt.

Win is3an zher t-tamtuntt.

Tamusni deg ala&-is.

W ur d n-ejji medden akk tettuntt.

D yir awal t-tafegguntt.

At itfer &er timtelt-is.123

Fictions de crise |
poesieombrelumiere |
poesie diverses |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | Plume d'enfants
| La vie est un mélange de no...
| leseb